چۈشۈرىلىۋاتىدۇرەسىملەرنى كۆرۈش ﮬﻪﺷﻘﯩﭙﯩﭽﻪك ﺋﯘرۇﻗﻰ بولسا ﻳﯚﮔﻪﻳﻠﻪر ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﭼﯩﺮﻣﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﺳﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﺎﻣﺎن ﻏﻮﻟﻠﯘق ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜك بۇلۇپ. ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺧﯩﻠﯩﺘـلارﻧﻰ ﺗﻪﯕﺸﻪش، ﺗﯧﺮﯨﮕﻪ ﺟﯘلا ﺑﯧﺮﯨﺶ، ﺗﻪرەﺗﻨﻰ ﻳﯘﻣﺸﯩﺘﯩﺶ رولى بار،

ئاساسىي ئۇچۇرلىرى

ئۇيغۇرچە نامى :ﮬﻪﺷﻘﯩﭙﯩﭽﻪك ﺋﯘرۇﻗﻰ

خەنزۇچە ئاتىلىشى :牵牛子

ئەرەبچە نامى :ﮬﻪﺑﺒﯩﻨﻴﯩﻞ

پارسچە نامى :ﺗﻮﺧﻮﻣﻰ ﮬﻪﺷﯩﻘﭙﯩﭽﻪك

ئوردۇچە نامى :ﻛﺎلا داﻧﻪ

تونۇش :ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻨﯩﯔ ﺋﯘرۇﻗﻰ

جىسمى :ﺋﯘرۇق ﭘﻮﺳﺘﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ، ﭘﯘراﻗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ

تەمى :ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ

چىقىش ئورنى :شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن چىقىدۇ

تەبىئىتى :ئﯜﭼﯩﻨﭽﻰ دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ، ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ دەرﯨﺠﯩﺪە ﻗﯘرۇقى

باشقا نامى :ﮬﻪﺑﺒﯘﻧﯩﻞ

چۈشەندۈرۈشى

ﮬﻪﺷﻘﯩﭙﯩﭽﻪك ﺋﯘرۇﻗﻰ ﮬﻪﺷﻘﯩﭙﯩﭽﻪك ﺋﯘرۇﻗﻰ بولسا  ﻳﯚﮔﻪﻳﻠﻪر ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﭼﯩﺮﻣﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﺳﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﺎﻣﺎن ﻏﻮﻟﻠﯘق ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻨﯩﯔ ﺋﯘرۇﻗﻰ بۇلۇپ، ﺗﯘﺧﯘم ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻚ، ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻰ ﻛﯜل رەﯕﮕﻪ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﺎرا رەﯕﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯘس ﺳﺎرﻏﯘچ ﺋﺎق رەﯕﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.ﺋﯘرۇق ﭘﻮﺳﺘﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ، ﭘﯘراﻗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ. تەمى ﺳﻪل ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ، شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن چىقىدۇ.

يەنە بار

ئىسىم تاللاش قوللانمىسى

赞赏