چۈشۈرىلىۋاتىدۇرەسىملەرنى كۆرۈش مىسىرنىڭ سىناي يېرىم ئارىلى مەمۇرىي رايونىنىڭ مەركىزى، سىناي يېرىم ئارىلىنىڭ ئەڭ چوڭ شەھىرى، مۇھىم ئىقتىساد، مەدەنىيەت مەركىزىي. شەھەر ئاھالىسى 35 مىڭدىن ئاشىدۇ. ئارىش سىناي يېرىم ئارىلىنىڭ يەر ئوتتۇرا دېڭىز ياقىسىغا جايلاشقان ئەڭ قەدىمىي شەھىرى.

ئاساسىي ئۇچۇرلىرى

نامى :ئارىش

خەنزۇچە نامى :

  1. 阿里什

دۆلىتى :مىسىر

تەۋە رايون :سىناي يېرىم ئارىلى

نوپۇسى : 35 مىڭ

مەمۇرىي رايون تۈرى :شەھەر

جۇغراپىيىلىك ئورنى 

2پارچەئارىشمىسىرنىڭ سىناي يېرىم ئارىلى مەمۇرىي رايونىنىڭ مەركىزى، سىناي يېرىم ئارىلىنىڭ ئەڭ چوڭ شەھىرى، مۇھىم ئىقتىساد، مەدەنىيەت مەركىزىي. شەھەر ئاھالىسى 35 مىڭدىن ئاشىدۇ. ئارىش سىناي يېرىم ئارىلىنىڭ يەر ئوتتۇرا دېڭىز ياقىسىغا جايلاشقان ئەڭ قەدىمىي شەھىرى.

يەنە بار

ئىسىم تاللاش قوللانمىسى

赞赏