چۈشۈرىلىۋاتىدۇرەسىملەرنى كۆرۈش كۆك مىياڭسال شاپتۇل ئاپتونۇم رايۇنىمىزنىڭ ئاقسۇ، خوتەن رايۇنلىرىدا ئۆستۈرۈلىدۇ، 10-ئاينىڭ باشلىرى پىشىدۇ.

قىسقىچە چۈشەندۈرۈش 

كۆك مىياڭسال شاپتۇل ئاپتونۇم رايۇنىمىزنىڭ ئاقسۇ ، خوتەن رايۇنلىرىدا ئۆستۈرۈلىدۇ . 10 - ئاينىڭ باشلىرى پىشىدۇ . 

مېۋە شەكلى ۋە تەمى 

كۆك مىياڭسال شاپتۇل مېۋىسىنىڭ  مېۋە شەكلى يۇمىلاق ياكى ئېللىپىسمان ، يەككە ئېغىرلىقى 150 گرام ، يارما سىزىقچىسى روشەن ، تۇمشۇقى سەل تومپىيىپ چىققان ، ساپاق ئورنى تىيىز ، كەڭرەك ، مېۋە پوستى رەڭگى سېرىق ، كۈن نۇرى تەگكەن تەرىپى قىزىل ، تۈكچىلىرى كۆپ ، ئېتى ئاق سېرىق ، شىرنىلىك ، ئازراق چۈرۈك ، تالاسى ئاز ، تاتلىق ، قەنىت مىقدارى % 15 . سۈپىتى ئوتتۇراھال. ئېتى ئۈچكىسىگە يىپىشىپ تۇرىدۇ . ئۈچكىسى ئېللىپىسىمان ، مېغىز ئېغىرلىقى 0.5 گرام ، ئاچچىق . 


مېۋە شەكلى ۋە تەمى 

كۆك مىياڭسال شاپتۇل مېۋىسىنىڭ  مېۋە شەكلى يۇمىلاق ياكى ئېللىپىسمان ، يەككە ئېغىرلىقى 150 گرام ، يارما سىزىقچىسى روشەن ، تۇمشۇقى سەل تومپىيىپ چىققان ، ساپاق ئورنى تىيىز ، كەڭرەك ، مېۋە پوستى رەڭگى سېرىق ، كۈن نۇرى تەگكەن تەرىپى قىزىل ، تۈكچىلىرى كۆپ ، ئېتى ئاق سېرىق ، شىرنىلىك ، ئازراق چۈرۈك ، تالاسى ئاز ، تاتلىق ، قەنىت مىقدارى % 15 . سۈپىتى ئوتتۇراھال. ئېتى ئۈچكىسىگە يىپىشىپ تۇرىدۇ . ئۈچكىسى ئېللىپىسىمان ، مېغىز ئېغىرلىقى 0.5 گرام ، ئاچچىق . 


يەنە بار

ئىسىم تاللاش قوللانمىسى

赞赏