چۈشۈرىلىۋاتىدۇرەسىملەرنى كۆرۈش ئىت ئۈزۈمى بولسا ئەنگورشىپانىڭ پىشقان مېۋىسى بۇلۇپ، ئۇسسۇزلۇق ۋە ھارارەت پەسەيتىش، قان تازىلاش ۋە چوڭ تەرەتنى راۋان قىلىش خۇسۇسىيىتى بار.

ئاساسىي ئۇچۇرلىرى

ئۇيغۇرچە نامى :ئىت ئۈزۈمى

خەنزۇچە ئاتىلىشى :龙葵果

ئەرەبچە نامى :ئىنەبولسۆلەپ

پارسچە نامى :ئەنگۇرشىپا

ئىنگلىزچە :Black Ninhtshade Seed

ئوردۇچە نامى :مىكۇ، مارجان شوخلا، يەرلىك شوخلا

تونۇش :ئەنگورشىپانىڭ پىشقان مېۋىسى

شەكلى :رەڭگى قارامتۇل قىزىل يـاكـى قـىـزغـۇچ يېشىـل رەڭـدە كـېـلـىـدۇ.

جىسمى :پۇرىـقـى سۇس كېلـىـدۇ.

تەمى :تەمـى قېرىـق

چىقىش ئورنى :شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن چىقىدۇ.

ۋاقتى :9– ئاي

تەبىئىتى :ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق

باشقا نامى :مارجان شوخلا، شوخلا، يەرلىك شوخلا

چۈشەندۈرۈشى 

ئىت ئۈزۈمىئىت ئۈزۈمى بولسا  ئەنگورشىپانىڭ پىشقان مېۋىسى بۇلۇپ ، رەڭگى قارامتۇل قىزىل يـاكـى قـىـزغـۇچ يېشىـل رەڭـدە كـېـلـىـدۇ.پۇرىـقـى سۇس كېلـىـدۇ. تەمـى قېرىـق، شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن چىقىدۇ. 

يەنە بار

ئىسىم تاللاش قوللانمىسى

赞赏