بۇلار دىگەن ئۇچۇرغا يېقىن كېلىدىغان تۆۋەندىكى ئۇچۇرلار، كۆرۈپ بېقىڭ

كۆلياقا يېزىسى

كۆلياقا يېزىسى

كۆلياقا يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى قۇمۇل ۋىلايىتىدىكى باركۆل ناھىيە بازىرىنىڭ غەربىگە 17 كىلومېتىر يىراقلىقتىكى گۈزەل باركۆل كۆل بويىغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 09-ئاينىڭ 27-كۈنى يوللانغان

تاشكۆۋرۈك يېزىسى

تاشكۆۋرۈك يېزىسى

تاشكۆۋرۈك يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىدىكى غۇلجا شەھىرىنىڭ جەنۇبىي شەھەر ئەتراپىغا، ئىلى دەرياسىنىڭ شىمالىي قىرغىقىغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 09-ئاينىڭ 30-كۈنى يوللانغان

توغراق يېزىسى

توغراق يېزىسى

توغراق يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىدىكى غۇلجا شەھىرىگە جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 09-ئاينىڭ 30-كۈنى يوللانغان

شيالوبا يېزىسى

شيالوبا يېزىسى

شيالوبا يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى قۇمۇل ۋىلايىتىدىكى باركۆل ناھىيە بازىرىغا 134 كىلومېتىر كېلىدىغان جايغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 09-ئاينىڭ 27-كۈنى يوللانغان

خەنبىڭ يېزىسى

خەنبىڭ يېزىسى

خەنبىڭ يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىدىكى غۇلجا شەھىرىنىڭ غەربىي شەھەر ئەتراپىغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 09-ئاينىڭ 30-كۈنى يوللانغان

شەھەر ئىچى يېزىسى

شەھەر ئىچى يېزىسى

شەھەر ئىچى يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى قۇمۇل شەھىرىنىڭ جەنۇبىي شەھەر ئەتراپىغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 09-ئاينىڭ 22-كۈنى يوللانغان

مىس يېزىسى

مىس يېزىسى

مىس يېزىسى شىنجاڭنىڭ غەربىي شىمالىغا، نىلقا ناھىيە بازىرىنىڭ شەرقىي جەنۇبىغا جايلاشقان، نىلقا ناھىيەسى تەۋەلىكىدە.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 07-كۈنى يوللانغان

ئۆزەن يېزىسى

ئۆزەن يېزىسى

ئۆزەن يېزىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىدىكى نىلقا ناھىيەسىنىڭ نىلقا بازىرىغا جايلاشقان.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 08-كۈنى يوللانغان

پەنجىم بازىرى

پەنجىم بازىرى

پەنجىم بازىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىدىكى غۇلجا شەھىرىگە، ناھىيە بازىرىنىڭ شەرقىگە جايلاشقان، غۇلجا ناھىيەسى بىلەن بولغان ئارلىقى 8 كىلومېتىر، غۇلجا شەھىرى بىلەن بولغان ئارلىقى 10 كىلومېتىر.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 09-ئاينىڭ 30-كۈنى يوللانغان

قاراتۆپە يېزىسى

قاراتۆپە يېزىسى

قاراتۆپە يېزىسى شىنجاڭنىڭ غەربىي شىمالىغا جايلاشقان بولۇپ، نىلقا ناھىيەسى تەۋەلىكىدە.

جۇغراپىيە »مەمۇرىي رايونلار »يەر-جاي ناملىرى    بۇ يازما 2016-يىلى 10-ئاينىڭ 06-كۈنى يوللانغان